Het Vijfde Seizoen

Het Vijfde Seizoen

2011

Titel: Het Vijfde Seizoen

Bestel informatie:

U ontvangt Het Vijfde Seizoen door overboeking van € 17,50 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: Het Vijfde Seizoen. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 238, kleur

Afmetingen: 17 x 23,5 cm

Taal: NL / EN

Ontwerp: Buro Friedli van der Hoeven

Druk: Drukkerij Die Keure, Brugge

ISBN: 978 94 91196 05 8

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen

Deze catalogus is een initiatief van Boudewijn van Grunsven en de ontwerpers Andrea Friedli en Wendela van der Hoeven.

Het Vijfde Seizoen kwam mede tot stand door ondersteuning van Altrecht ggz, kfHein Fonds, SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte), Zilveren Kruis Achmea, Agist Zorgverzekeringen, Fonds BKVB en gemeente Zeist.

Deze catalogus geeft een overzicht van de projecten die plaatsvonden tussen 1998 en 2011. Daarnaast is de catalogus gevuld met enkele beschouwelijke teksten over kunst en psychiatrie.

Een beschrijving van de projecten die plaatsvonden na 2011 is te vinden onder 'kunstenaars' op deze website.

Naar boven