Het Vijfde Seizoen

Saskia Janssen

Lente 2013

Titel: Diamonds in the Sky

Bestel informatie:

U ontvangt Diamonds in the Sky door overboeking van € 17,50 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: Diamonds in the Sky. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 18, kleur

Afmetingen: 30 x 30 cm

Taal: NL / EN

Ontwerp: Jaan Evart

Oplage: 300

Druk: Mart.Spruijt bv

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen

Diamonds in the Sky kwam mede tot stand door ondersteuning van het Mondriaan Fonds en Altrecht ggz.

www.saskiajanssen.nl

naar kunstenaar

Naar boven