Het Vijfde Seizoen

Anne Daems & Voebe de Gruyter

Herfst 2015

Bestel informatie:
U ontvangt 22 producten van de dagbesteding van Anne Daems door overboeking van € 10,50 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: 22 producten dagbesteding. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 24, kleur

Taal: Engels/Nederlands

Druk: Paperland

Ontwerp: Harisson

Oplage: 300

ISBN: 978-90-822437-5-8

Uitgever: Stichting Het Vijfde Seizoen

naar kunstenaar

Naar boven