Het Vijfde Seizoen

Beautiful Distress Catalogus

2018

Bestel informatie:

U ontvangt Beautiful Distress door overboeking van € 24,95 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: Catalogus Beautiful Distress. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 192

Afmetingen: 30 x 21 cm

Taal: Nederlands en Engels

Ontwerp: Vandejong Creative Agency

ISBN: 978-90-829172-0-8

Uitgever: Stichting Het Vijfde Seizoen en stichting Beautiful Distress

De Kunstmanifestatie Beautiful Distress en de publicatie kwamen tot stand met steun van: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Altrecht GGZ, The Arts of Impact, Astare, BankGiroLoterij Fonds, Duth Culture USA, Fivoor, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGZ Ingeest, HVO Querido, Kings County Hospital Center, Kwintes, Leger des Heils Lister, Lloyd Hotel & Culturele Ambassade, Mentrum, MIND, De Monchy & Bakker, Mondriaan Fonds, Museum Dr. Guislain, NAF, Nieuw Dakota, Parnassia, Prins Bernhard Cultuurfonds, Price Waterhouse Coopers en De School.

Naar boven