Het Vijfde Seizoen

Ienke Kastelein

Winter 2004/2005

Titel: IK ZIT IN DEN DOLDER

Bestel informatie:

U ontvangt IK ZIT IN DEN DOLDER door overboeking van € 10,00 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: IK ZIT IN DEN DOLDER. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 28, kleur

Afmetingen: 16 x 21 cm

Taal: NL

Ontwerp: Ienke Kastelein

Druk: Ruparo

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen

IK ZIT IN DEN DOLDER kwam mede tot stand door ondersteuning van VSB Fonds, Stichting Doen en het kfHein Fonds.

www.ienkekastelein.nl

naar kunstenaar

Naar boven