Het Vijfde Seizoen

Audrey van der Krogt

Zomer 2005

Titel: Lievebout schatteling

Bestel informatie:

U ontvangt Lievebout schatteling door overboeking van € 10,00 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: Lievebout schatteling. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 23, zwart/wit

Afmetingen: 10 x 12 cm

Ontwerp: Designbureau Rob Truijen

Drukkerij: Drukkerij Tuijtel

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen

Lievebout schatteling kwam mede tot stand door ondersteuning van Stichting DOEN, VSB Fonds en kfHein Fonds.

naar kunstenaar

Naar boven