Het Vijfde Seizoen

Menno Wigman

Winter 2005/2006

Titel: Dossier Wigman

Bestel informatie:

U ontvangt Dossier Wigman door overboeking van € 17,50 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: Dossier Wigman. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Dossier Wigman bevat twee publicaties: DE ORDE VAN HET WOORD en VRIJ NAAR VAN GOGH.

Deze bloemlezing is een compilatie van gedichten samengesteld door Menno Wigman en bevat gedichten van de bewoners van W. A. Hoeve en gedichten uit De Gekkenkrant, 'Gek'ooit en het Bulletin van de Cliëntenbond.

Aantal pagina's:18, zwart/wit

Afmetingen: 21 x 29,5 cm

Taal: NL

Ontwerp: Menno Wigman

Deze publicatie is een verslag van Wigman's mentale reis naar Den Dolder.

Aantal pagina's: 40, zwart/wit

Afmetingen: 21 x 29,5 cm

Taal: NL

Ontwerp: Menno Wigman

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen

Dossier Wigman kwam mede tot stand door ondersteuning van het kfHein Fonds, het VSB Fonds en Stichting Doen.

naar kunstenaar

Naar boven