Het Vijfde Seizoen

Marisca Voskamp

Alle Seizoenen 2007

Titel: ADEMTOCHT

Bestel informatie:

U ontvangt ADEMTOCHT door overboeking van € 12,50 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: ADEMTOCHT. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 47, kleur

Afmetingen: 17 x 22 cm

Ontwerp: Gabriele Franziska Götz

Druk: Mart Spruijt bv, Amsterdam

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen

ADEMTOCHT kwam mede tot stand door ondersteuning van Stichting DOEN, VSB Fonds en kfHein Fonds.

www.mariscavoskampvannoord.nl

naar kunstenaar

Naar boven