Het Vijfde Seizoen

Christel Ooms

Lente 2010

Fotografe Christel Ooms verbleef samen met schilderes Lotte van Lieshout in het Vijfde Seizoen. Uit de contacten met bewoners op de Hoeve ontstonden beelden die zowel een concrete vertaling van die bewonersverhalen zijn als een reflectie van eigen fantasieën.

Christel Ooms werd gefascineerd door vreemdsoortige gebeurtenissen die ze op het terrein waarnam. Met deze ‘halve feiten’ gaat ze in haar geënsceneerde foto’s op de loop om er hele fantasieën van te maken. De taferelen die ze schept, weerspiegelen angsten en fascinaties, wortelen in de werkelijkheid, maar vormen uiteindelijk steeds een parallelle wereld.

Lotte van Lieshout maakte wandelingen met bewoner Volkert en kreeg daarbij een inkijk in zijn belevingswereld, om die vervolgens met hallucinante kleuren te schilderen in eigen verzonnen composities. Volkert zelf komt daar als protagonist ook in terug, al dan niet verkleed in uitrustingen die bij zijn verhalen horen.  

www.christelooms.com

www.lottevanlieshout.nl

Naar boven