Het Vijfde Seizoen

Kunstenaarsverblijf in de psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve / Altrecht, Den Dolder

Het Vijfde Seizoen is een kunstenaarsverblijf op het terrein van de psychiatrische instelling de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Professionele kunstenaars kunnen er een seizoen wonen en werken.

Tal van kunstenaars hebben vanaf 1998 in Het Vijfde Seizoen gewoond en gewerkt. Het is een inspirerende plek en een extreme ervaring. De grenzen tussen ziek en niet ziek lijken soms weggevallen voor de kunstenaar én de patiënten. Opmerkelijk is hoe elke kunstenaar steeds zijn eigen invalshoek kiest en de psychiatrie vanuit een volledig persoonlijk gezichtspunt benadert.

Door ieder seizoen een andere kunstenaar uit te nodigen om te komen wonen en werken, wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om de maatschappij dichter bij de psychiatrie te brengen en het gesloten karakter van het terrein te doorbreken. De kunstenaars dragen middels hun beelden bij aan de beeldvorming van de psychiatrisch patiënt en de psychiatrie in het algemeen.

Naar boven

Domenico Mangano & Marieke van Rooy in Het Vijfde Seizoen

Vanaf 1 januari werken Domenico Mangano & Marieke van Rooy in Het Vijfde Seizoen. Mangano maakt samen met patienten een film over het wonen in een psychiatrische instelling. Marieke van Rooy onderzoekt een roemruchte periode uit de Nederlandse geschiedenis van de anti-psychiatrie in de vorige eeuw. Domenico & Marieke zijn er samen met hun twee kinderen en blijven tot eind maart. Volg hier het blog van Domenico en Marieke: http://dilutionindendolder.tumblr.com/ lees meer

BESTEL REISGIDS DEN DOLDER

De publicatie die Jantine Wijnja maakte tijdens haar werkperiode in Het Vijfde Seizoen is nog te bestellen door overboeking van 17,50 euro op rekeningnummer NL21fvlb0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen:) o.v.v.: Reisgids Den Dolder. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wil ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl lees meer

Vrijwilligers gezocht!

Het Vijfde Seizoen zoekt vrijwilligers. Meer weten? info@vijfde-seizoen.nl / 06-15012564 lees meer