Het Vijfde Seizoen

Residency in de psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve / Altrecht ggz

Het Vijfde Seizoen is een kunstenaarsresidency op het terrein van de psychiatrische instelling de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder (Utrecht). Professionele kunstenaars kunnen er een seizoen wonen en werken. De kunstprojecten ontstaan in directe interactie met patiënten en medewerkers van de instelling.

Het Vijfde Seizoen ontstond in 1998. Meer dan zeventig kunstenaars hebben sinds die tijd op het instellingsterrein gewoond en er kunstwerken gemaakt. Over de jaren hebben honderden patiënten geparticipeerd in de kunstprojecten. Elke kunstenaar benaderd de psychiatrie vanuit een geheel persoonlijk standpunt. De kunstwerken die voortkomen uit de residency benadrukken daardoor telkens weer een ander aspect van de psychiatrie en bieden reflectie hierop. Op deze manier verruimen de werken de beeldvorming over psychiatrie.

Door ieder seizoen een andere kunstenaar uit te nodigen om in de residency te wonen en werken, biedt Altrecht ggz en Het Vijfde Seizoen kunstenaars de mogelijkheid om op dagelijkse basis in contact te komen met patiënten en medewerkers van de instelling en zich te verdiepen in de psychiatrie. Door Het Vijfde Seizoen wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van Altrecht ggz om de maatschappij dichter bij de psychiatrie te brengen en vice versa.

Kijk onder 'kunstenaars' voor de kunstprojecten.

Onder 'publicaties' vindt u het overzicht van de publicaties die kunstenaars in Het Vijfde Seizoen maakten.

Naar boven

Bestel 'Noem me Ismaël'

Op zoek naar een goed vakantieboek? Kunstenaars Doris Denekamp en Geert van Mil schreven een nieuwe versie van de klassieke roman Moby Dick 'Noem me Ismaël' Verhalen van patiënten en het leven in de psychiatrische instelling vormden het uitgangspunt voor dit boek. 'Noem me Ismaël' is te bestellen door overboeking van 20,- euro op rekeningnummer NL21fvlb0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen:) o.v.v.: Noem me Ismaël. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wil ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl lees meer

Performance 'AFTER THE FUTURE 02: REGRESSION THERAPY'

Vrijdag 26 juni 16.00-18.00 uur presenteerden Emmeline de Mooij en Adriaan Mellegers de resultaten van hun werkperiode in Het Vijfde Seizoen. 'AFTER THE FUTURE 02: REGRESSION THERAPY’ is het sciencefiction project dat de kunstenaars samen met patiënten van de instelling maakten. De performance werd opgevoerd door patiënten en de kunstenaars en was eenmalig te zien. Aansluitend gaf kunstenaar Folkert de Jong zijn visie op sciencefiction. lees meer

BesteBuren ondersteunt uitwisseling met psychiatrische instelling in Brussel

Dit najaar start Het Vijfde Seizoen een uitwisseling met een psychiatrische instelling in Brussel. Het Vijfde Seizoen wordt hierin ondersteund door BesteBuren, een programma om de culturele uitwisseling tussen Belgie en Nederland te stimuleren. lees meer

Tentoonstelling Noem me Ismaël in museum Het Dolhuys

Doris Denekamp & Geert van Mil lazen samen met patiënten de klassieke roman Moby Dick. De verhalen die naar aanleiding hiervan ontstonden, vormden de basis van het boek ‘Noem me Ismaël' dat de kunstenaars het afgelopen jaar schreven. Het boek is gelardeerd met foto's van het instellingsterrein. Denekamp en Van Mil fotografeerde de gebouwen en de omgeving met een infra- rood camera. Speciaal voor de patiëntenkamer van museum Het Dolhuys maakten Denekamp en Van Mil een installatie met de infrarood foto's. De installatie is nog te zien t/m 28 juni in Het Dolhuys, Schotersingel 2, Haarlem.