Het Vijfde Seizoen

KUNST & PSYCHIATRIE - Residency in de psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve / Altrecht ggz

Het Vijfde Seizoen is een kunstenaarsresidency op het terrein van de psychiatrische instelling de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder (Utrecht). Professionele kunstenaars kunnen er een seizoen wonen en werken. De kunstprojecten ontstaan in directe interactie met patiënten en medewerkers van de instelling.

Het Vijfde Seizoen ontstond in 1998. Meer dan honderd kunstenaars hebben sinds die tijd op het instellingsterrein gewoond en er kunstwerken gemaakt. Over de jaren hebben meer dan duizend patiënten geparticipeerd in de kunstprojecten. Elke kunstenaar benaderd de psychiatrie vanuit een geheel persoonlijk standpunt. De kunstwerken die voortkomen uit de residency benadrukken daardoor telkens weer een ander aspect van de psychiatrie en bieden reflectie hierop. Op deze manier verruimen de werken de beeldvorming over psychiatrie.

Door ieder seizoen een andere kunstenaar uit te nodigen om in de residency te wonen en werken, biedt Altrecht ggz en Het Vijfde Seizoen kunstenaars de mogelijkheid om op dagelijkse basis in contact te komen met patiënten en medewerkers van de instelling en zich te verdiepen in de psychiatrie. Door Het Vijfde Seizoen wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van Altrecht ggz om de maatschappij dichter bij de psychiatrie te brengen en vice versa.

Kijk onder 'kunstenaars' voor de kunstprojecten.

Onder 'publicaties' vindt u het overzicht van de publicaties die kunstenaars in Het Vijfde Seizoen maakten.

Naar boven

Anne Daems in Het Vijfde Seizoen

Deze herfst werkt de Brusselse kunstenaar Anne Daems in Het Vijfde Seizoen. In haar foto’s, video’s, tekeningen en tekst toont ze specifieke kwaliteiten van het alledaagse leven. Ze kijkt naar het (stedelijk) landschap en hoe de mens interfereerd met zijn omgeving. Daems: ‘Een tijdlang wonen en werken op het grondgebied van een psychiatrisch centrum met historische architectuur temidden van de natuur vind ik een inspirerend gegeven. Maar het ligt eveneens zeer gevoelig, de bewoners bevinden zich in een kwetsbare situatie. Daarom vind ik het belangrijk om de eerste weken van de residentie de plek van dichtbij te beleven om de situatie en bewoners beter te leren kennen.’ lees meer

Bestel 'Noem me Ismaël'

Op zoek naar een goed boek? Kunstenaars Doris Denekamp en Geert van Mil schreven een nieuwe versie van de klassieke roman Moby Dick 'Noem me Ismaël' Verhalen van patiënten over het leven in de psychiatrische instelling vormden het uitgangspunt voor dit boek. 'Noem me Ismaël' is te bestellen door overboeking van 20,- euro op rekeningnummer NL21fvlb0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen:) o.v.v.: Noem me Ismaël. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wil ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl lees meer