Het Vijfde Seizoen

Summer School 2019

De  ‘Summer School #3: Model 2050’ staat in het teken van psychische ziektes en privacy. Centraal staat hierbij de vraag: ‘Hoe verhouden psychische ziektes en privacy zich tot elkaar in de toekomst?’

Tijdens de afgelopen twee edities bleek dat privacy binnen de psychiatrie hoog op de agenda staat. Privacy beschermt de persoonlijke levenssfeer, de psychiatrie en de patiënten hebben vrijwel dagelijks met het onderwerp te maken. De verwachting is dat dit door medische technologische ontwikkelingen de komende jaren alleen maar zal toenemen. Hierbij is het jaar 2050 als ijkpunt genomen.

Zie Summer School 2017 en Summer School 2018 voor informatie over de voorgaande edities.

Naar boven