Het Vijfde Seizoen

Summer School 2017: Push Here/ Looking For Trouble

Zomer 2017

In 2017 startte het Het Vijfde Seizoen een Summer School voor kunst academiestudenten. De Summer School is een tiendaagse intensieve leerperiode voor studenten en recent afgestudeerden van het hoger kunstonderwijs, gericht op het werken in de context van psychiatrie. De deelnemers worden uitgedaagd om een een verbinding te maken tussen de patiënten en hun eigen werk. Zij worden hierbij gecoacht door de directeur en curator van Het Vijfde Seizoen, Esther Vossen, en door kunstenaars.

Op dit moment is er zowel vanuit de kunstenaars zelf als van buiten de kunstwereld een vraag aan kunstenaars om contextgericht te werken. Doorgaans doen kunstenaars pas na de academietijd ervaring op met werken in het veld. Het Vijfde Seizoen en de initiatiefnemers van de Summer School vinden het belangrijk dat kunstenaars al tijdens hun studie de mogelijkheid krijgen dit in praktijk te leren. Jezelf en je werkproces onderzoeken en aanscherpen in een maatschappelijke omgeving genereert een heel andere ervaring dan ervaringen opgedaan binnen de muren van de academie.

De Summer School, die is ontstaan op initiatief van Dirk van Lieshout, Marieke Zwart en Esther Vossen, past binnen het hierboven genoemde aandachtsgebied en de recentelijk ingezette leerlijn van Het Vijfde Seizoen, waarmee Het Vijfde Seizoen haar kennis wil delen. 

Gastdocenten 2017: Laurence Aëgerter (kunstenaar en oud-resident Het Vijfde Seizoen), Annaleen Louwes (kunstenaar en oud-resident Het Vijfde Seizoen), Sayaka Abe (kunstenaar en oud-resident Het Vijfde Seizoen), Jan Hoek (kunstenaar/fotograaf), Grupo Etcétera (multidisciplinair kunstcollectief), Liesbeth Bik en Jos van der Pol (kunstenaarsduo en theoretici), Fred Marquenie (psychiater Altrecht GGZ), Wilco Tuinebreijer (psychiater en voorzitter Stichting Beautiful Distress), Roxanne Vernimmen (psychiater en voorzitter Raad van Bestuur van Altrecht GGZ), Pelle van Mansveld (muziektherapeut Altrecht GGZ), Erin la Cour (kunsthistoricus en docent UVA en UU), Pepijn van der Weide (directeur Astare/Durf te Dromen), Marieke Sikkens (kunstadviseur en docent Minerva Academie) en Esther Vossen (directeur en curator Het Vijfde Seizoen).

Deelnemers 2017: Anastasia Afonina (Gerrit Rietveld Academie), Cedric ter Bals (KABK), Vivian Bax (AVK/St.Joost), Leonie de Bruin (HKU), Elma Cavcic (HKU), Nick Doejaren (Willem de Kooning Academie), Leonie van den Ende (AVK / St. Joost), Levi de Kleer (Gerrit Rietveld Academie), Sifra Kock (HKU), Laura Laasik (Minerva), Lisanne Lambregts (Willem de Kooning Academie), Trijntje Noske (KABK), Lotte van der Pasch (AVK/St. Joost), Beatrijs Rümke (HKU) en Nika van Woenzel (AVK / St. Joost)

Naar boven