Het Vijfde Seizoen

Het Vijfde Seizoen Academy

Kunst is bij uitstek geschikt als intermediair in de communicatie over alle aspecten van mens zijn en de menselijke geest. Hiermee raakt het direct de praktijk van psychiaters. De kunstprojecten van Het Vijfde Seizoen tonen diverse invalshoeken waarmee de psychische hulpverlening benaderd kan worden. Deze invalshoeken ontstaan door intensieve observaties van de kunstenaars in de recidency en in interactie met patienten en medewerkers van de instelling. In workshopvorm bespreken de deelnemers van de Academy de concepten van de werken en relateren deze aan hun praktijk.

In 2016 vond de eerste workshop plaats. Dertien AIO's van Altrecht GGZ en de VU onderzochten samen met verschillende opleiders hun beroepspraktijk aan de hand van een voorbereidende opdracht. Ook psychiaters van Arkin en GGZ Amsterdam en GGNET volgden de workshops. 

Reacties van eerdere deelnemers:

“Op een bepaalde manier meer op zoek naar de kracht van de patiënt in plaats van de ziekte.”

“Ik zou willen dat ik eerder op de hoogte was geweest.”

“Weer even bij de basis waar het om gaat. Met een andere blik naar je leven kijken.”

De start van dit programma werd in 2016 ondersteund door The Art of Impact. The Art of Impact is een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma dat zich richt op kunstprojecten die de verbinding aangaan met andere maatschappelijke domeinen. Voor meer informatie zie: 

www.theartofimpact.nl/projecten/het-vijfde-seizoen

Naar boven