Het Vijfde Seizoen

Dick Tuinder

Lente/Zomer 1999

Titel: HEIMWEE NAAR DE OERSOEP

Bestel informatie:

U ontvangt HEIMWEE NAAR DE OERSOEP door overboeking van € 12,50 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: HEIMWEE NAAR DE OERSOEP. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 112, kleur

Afmetingen: 12 x 19 cm

Ontwerp: Dick Tuinder

Drukkerij: Silent Woods, Amsterdam

Uitgever: Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen i.s.m. Uitgevershuis Silent Woods

HEIMWEE NAAR DE OERSOEP kwam mede tot stand door ondersteuning van H.C. Rümke Groep en het VSB Fonds.

www.dicktuinder.com

naar kunstenaar

Naar boven