Het Vijfde Seizoen

Hamid El Kanbouhi

Winter 2013

In de winter van 2013 woonde en werkte Hamid El Kanbouhi in Het Vijfde Seizoen.

Hamid El Kanbouhi onderzocht in Het Vijfde Seizoen de relatie tussen patiënt en de instelling. Hij maakte tekeningen met de patiënten van Altrecht ggz en voerde gesprekken met hen. Zijn ervaringen en observaties verwerkte hij in een performance en installatie waarin hij de verhouding patiënt-hulpverlener onder de loep nam.

Hamid El Kanbouhi: “Ik ben geboren in Larache (Marokko). Op mijn 19de ben ik naar Nederland verhuisd en ben hier blijven wonen omdat ik me hier goed kan ontwikkelen. Mensen, communicatie en sociale interactie vind ik interessant. Na een jaar taalles begon ik een studie aan de sociale academie, maar na korte tijd besloot ik me aan te melden op de kunstacademie. Sindsdien ben ik kunstenaar.”

“Ik teken en schilder mensen. Mijn werk is een open laboratorium waarin veel mogelijk is. Soms maak ik grote installaties waarin ik alledaagse situaties verbeeld. Zo heb ik in een van mijn laatste werken de woonkamer van kennissen nagebouwd in een museum, en mijn kennissen uitgenodigd om een paar uur per dag in deze ´museumwoonkamer´ te wonen. In een ander werk heb ik een Marokkaans café in een expositie ruimte gemaakt en vroeg de klanten van het echte café om thee bij mij te komen drinken en Mens-erger-je-niet te spelen.”

Hamid El Kanbouhi startte zijn verblijf in Het Vijfde Seizoen met wekelijkse tekensessies met patënten en cliënten. Het tekenen was een manier om elkaar te leren kennen.

Gaandeweg ontstonden er meer individuele bijeenkomsten en werden de gesprekken persoonlijker. Hamid verwerkte zijn ervaringen en observaties van de afgelopen drie maanden in een installatie en performance.

Hamid El Kanbouhi studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, het Sandberg Instituut en de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Zijn werk is veelvuldig  te zien in binnen- en buitenland. In de zomer van 2013 nam hij deel aan de Biënnale van Marrakech in Marokko.

www.rijksakademie.nl/ENG/resident/hamid-el-kanbouhi

naar publicatie

Naar boven