Het Vijfde Seizoen

Sanne Kabalt

Lente 2016

Bestel informatie:

U ontvangt Zolang je niet zo over problemen praat zie je er toch niks van door overboeking van € 25,00 per exemplaar + portokosten op rekeningnummer NL21FVLB0699413095 (van Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen) o.v.v.: Zolang je niet zo over problemen praat. Stuur uw adres en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen per mail aan: info@vijfde-seizoen.nl

Aantal pagina's: 96, duotone

Afmetingen: 18,5 x 11,5 cm

Taal: Nederlands

Ontwerp: Rosan Dekker

Oplage: 300

ISBN: 978-90-822437-7-2

Uitgever: Stichting Het Vijfde Seizoen

Dit boek is tot stand gekomen met dank aan een bijdrage van Stichting Niemeijer Fonds.

naar kunstenaar

Naar boven