Het Vijfde Seizoen

Summer School

In 2017 is het Het Vijfde Seizoen een Summer School begonnen voor kunst academiestudenten. De Summer School is een tiendaagse intensieve leerperiode voor studenten en recent afgestudeerden van het hoger kunstonderwijs, gericht op het werken in de context van psychiatrie. 

Op dit moment is er zowel vanuit de kunstenaars zelf als van buiten de kunstwereld een vraag aan kunstenaars om contextgericht te werken. Doorgaans doen kunstenaars pas na de academietijd ervaring op met werken in het veld. Het Vijfde Seizoen en de initiatiefnemers van de Summer School vinden het belangrijk dat kunstenaars al tijdens hun studie de mogelijkheid krijgen dit in praktijk te leren. Jezelf en je werkproces onderzoeken en aanscherpen in een maatschappelijke omgeving genereert een heel andere ervaring dan ervaringen opgedaan binnen de muren van de academie.

De Summer School, die is ontstaan op initiatief van Dirk van Lieshout, Marieke Zwart en Esther Vossen, past binnen het hierboven genoemde aandachtsgebied en de recentelijk ingezette leerlijn van Het Vijfde Seizoen, waarmee Het Vijfde Seizoen haar kennis wil delen. 

Na het succes van de eerste Summer School in 2017 organiseerde Het Vijfde Seizoen in 2018 wederom een Summer School, in samenwerking met coaches/kunstenaars Dirk van Lieshout en Marieke Zwart. Dit jaar met medewerking van Het Collectief (Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama), drie kunstenaars die in het voorjaar van 2018 in Het Vijfde Seizoen verbleven. Deze Summer School had als thema 'Taal'.

Meer informatie over de Summer School 2018 vindt u hier.