Het Vijfde Seizoen

Tijdens het voorjaar van 2018 werkten Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama in de residency Het Vijfde Seizoen op het terrein van de psychiatrische instelling Altrecht Ggz en Fivoor Forensische zorg. Hier ontstond Het Derde Potentieel: een project over taal in relatie tot veiligheid en beveiliging in een psychiatrische omgeving.

. . . Ergens in een bebost gebied in Nederland. Drie mannen staan oplettend voor een psychiatrische instelling (hun podium?). Ze begroeten iedereen die binnenkomt (de choreografie?), ze voeren een rol uit, ze rijden op hun fietsen over het terrein (met props?), ze volgen hun regisseurs, ze bespreken strategieën voor samenwerking met de buurt (het publiek?) en ze dragen uniformen (kostuums?). Ze zijn het er allemaal over eens dat deze baan anders is dan hun voorgaande banen.

Wat betekent het beveiliger te zijn? Een functie te hebben waardoor mensen zich veilig gaan voelen? Het Derde Potentieel brengt beveiligers op abstracte wijze in beeld en gaat in op hun verbale en non-verbale communicatie. De video- installatie bestaande uit negen schermen, stelt ons voor de paradox van bescherming en dreiging. De aanwezigheid van een beveiligingsteam kan ons veilig laten voelen en roept tegelijkertijd de vraag op: ‘Zijn we hier wel veilig?’

Het Derde Potentieel vond plaats in Beautiful Distress House en liep van 22 nov. t/m 16 dec. 2018.

Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama werden voor een werkperiode in Het Vijfde Seizoen geselecteerd door het Mondriaan Fonds. De tentoonstelling Het Derde Potentieelis het resultaat van deze residency en een coproductie van Het Vijfde Seizoen en BeamLab. Het Derde Potentieel werd mede mogelijk gemaakt door Altrecht GGZ, Het Mondriaan Fonds en Fivoor Forensische en Intensieve Psychiatrische zorg.