Het Vijfde Seizoen

Residencies Kunstacademies

Een andere kant van de leerlijn richt zich op jonge kunstprofessionals. Voor hen is Het Vijfde Seizoen een platform voor veldwerk, onderzoek en experiment.

Sinds 2015 stelt de organisatie één residency periode per jaar beschikbaar aan een kunstacademie in Nederland. Zo werkten in 2015 zestien internationale studenten van de MA Cure Master van Het Sandberg Instituut onder leiding van kunstenaar Martijn Engelbregt in Het Vijfde Seizoen. Het jaar daarna volgden dertien studenten van de afdeling Fine Art van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (ArtEZ). Samen met kunstenaar/docent Lado Darakhvelidze ontwikkelden zij een multimedia-installatie in de atelierwoning. De residencyperiode erna verbleef er een groep fotografie studenten van de Gerrit Rietveld Academie. De deelnemers volgden wekelijks tutorials van de docenten Hanne Hagenaars en Vincent Zedelius die hiervoor enkele dagen per week naar de residency in Den Dolder kwamen. De studenten deden onderzoek naar de betekenis van fotografie in de context van de psychiatrie. In 2018 verbleven er in de residency studenten van de HKU onder leiding van oudresidents Frank Koolen en Anno Dijkstra. De studenten presenteerden hun werk in de groepstentoonstelling SEE OVERLEAF in Beautiful Distress House.

Meer informatie over de afzonderlijke residencyperiodes van de kunstacademies kunt u vinden onder 'Kunstenaars'.