Het Vijfde Seizoen

Wat doet Altrecht GGZ?

Altrecht is een ggz-instelling in het midden van het land. Altrecht stelt zich ten doel mensen met psychiatrische problematiek met behulp van gespecialiseerde behandeling en begeleiding zo snel en goed mogelijk in al hun rollen weer deel te laten uitmaken van de samenleving. Onze maatschappelijke opdracht is vooral het leveren van zorg en behandeling die aansluit bij de behoeften van onze cliënten en zoveel mogelijk resultaat oplevert in de vorm van gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Maar ook neemt Altrecht de verantwoordelijkheid voor de inzet van schaarse middelen en levert zij zorg op een manier die efficiënt gebruik maakt van de benodigde en beschikbare middelen zoals financiën en mensen. De hulpverlening van Altrecht is gebaseerd op de specifieke situatie en hulpvraag van haar cliënten en bestaat uit:

* Wegnemen van klachten en problemen;

* Langer durende behandeling voor mensen met chronische problemen;

* Behandeling van mensen met een psychiatrische ziekte én ernstige gedragsproblemen, al dan niet met een tbs of andere justitiële maatregel.

Altrecht behandelt op jaarbasis ca. 40.000 patiënten uit de regio Utrecht.